theatre
    Page 1 | Page 2
SR.NO. PLAY WRITER PRODUCER SHUBHARAMBH
27 Varyavarchi Varat P. L. Deshpande Chandralekha 5 Nov, 1999
28 Charchaughi (Punurjjivit) Prashant Dalvi Shree Chintamani Dec 2000
29 Batatyachi Chawl P. L. Deshpande Chandralekha 24 April, 2001
30 Celebration ! Prashant Dalvi Jigisha 19 Nov, 2003
31 Doctor Tumhisuddha! (Punurujjivit) Ajit Dalvi Jigisha 20 Feb, 2004
32 Head Ya Tails? (Chahul Hindi) Prashant Dalvi Shivam 28 Aug, 2004
33 Jyacha Tyacha Vithoba Anand Jategaonkar Shree Chintamani 20 Nov, 2004
34 Mukhavate Vijay Tendulkar Mumbai University Mar - Apr 2007
35 Aadhe Adhure (Hindi) Mohan Rakesh Mumbai University Mar - Apr 2007
36 Maunaraag Mahesh Elkunchwar Aavishkar 6 Jan, 2009
39 Hriday Shyam Manohar Mumbai University Mar - Apr 2009
40 Hriday (Hindi) Adaptation- Anil Deshmukh Mumbai University Mar - Apr 2009
41 Jyacha Shevat Goad Ratnakar Matkari Ashtavinayak 6 Dec, 2009
42 Bas Itna Sa Khwaab Hai (Dhyanimani Hindi) Writer - Prashant Dalvi
Adaptation - Anil Deshmukh
  15 Aug, 2010
43 Hamidabaichi Kothi Anil Barve Subak (Herbarium) 26 Feb, 2011
44 Aadhi Basu Mag Bolu Vidyasagar Adhyapak Shree Chintamani 6 May, 2011
45 Get Well Soon Prashant Dalvi Jigisisha, Ashtavinayak 01 June, 2013
46 Hasva phasvi Dilip Prabhavalkar Jigisisha, Ashtavinayak  
Aadhi basu mag bolu
Aadhi Basu Mag Bolu
Hamidabai chi Kothi
Hamidabai chi Kothi
Head ya Tails
Head Ya Tails
Doctor Tumhi Suddha
Doctor Tumhi Suddha
Celebration
Celebration
Batatyachi Chawl
Batatyachi Chawl
Varyavarchi Varat
Varyavarchi Varat
Vyakti ani Valli
Vyakti ani Valli
Mukhavate
Mukhavate
Doctor Tumhi Suddha
Doctor Tumhi Suddha